Klíčové aspekty výběru kouče: Průvodce pro HR profesionály, budoucí kouče a klienty

Zjišťuji, že v oblasti koučování stále mnoho lidí nemá jasno, kdo je kouč, jak si ho vybrat natož, jaké koučovací školy existují. Není totiž škola jako škola a není kouč jako kouč. Znalost role a významu koučovacích organizací je klíčová jak pro HR profesionály, budoucí kouče i potenciální klienty koučů z několika důvodů:

 

Pro HR profesionály

HR profesionálové často hledají kouče pro rozvoj zaměstnanců v rámci organizace. Vědomost o akreditovaných koučích a standardizovaných praktikách vám pomůže zajistit, že investice do koučovacích služeb přinese očekávané výsledky. Hledejte kvalitu! Pochopení různých úrovní koučovacích certifikací a specializací vám umožlépe plánovat a implementovat rozvojové programy, které odpovídají specifickým potřebám a cílům vaší organizace. HR může využívat etické směrnice a standardy stanovené koučovacími organizacemi jako benchmark pro vlastní interní koučovací iniciativy. Není to už o tom, zda koučink, ale jestli interní nebo externí koučink. Který si vybrat? To vám napovím v článku Klíčové rozhodnutí pro rozvoj: Volba mezi interním a externím koučinkem.

 

Pro budoucí kouče

Získání akreditace od uznávané koučovací organizace může zvýšit důvěryhodnost kouče a u jeho potenciálních klientů  —  a zlepšit tak jeho profesní vyhlídky. Členství v profesních organizacích umožňuje koučům navazovat kontakty s dalšími profesionály a sdílet s nimi zkušenosti a odborné znalosti. Navíc po vás bude vyžadovat neustálé vzdělávání, což je v oblasti koučování nikdy nekončící proces.

 

Pro klienty koučů

Informovanost o různých certifikacích a co znamenají může budoucím klientům pomoci vybrat si kouče, který je nejlepší pro jejich specifické potřeby. Klienti, kteří si vybírají kouče s členstvím v eticky řízené organizaci, mohou být ujištěni, že kouč bude dodržovat profesní a etické standardy. Mohou být také více ochotni investovat do koučovacích služeb, pokud vědí, že kouč je certifikován organizací, která zajišťuje vysokou úroveň odbornosti a kvality.

Celkově platí, že dobré pochopení role koučovacích organizací může všem zainteresovaným stranám pomoci maximalizovat hodnotu a účinnost koučovacích služeb, což vede k lepším výsledkům a spokojenosti všech zúčastněných.

V oblasti koučování existuje několik důležitých organizací, které sdružují kouče, stanovují etické normy a poskytují akreditace či certifikace. Tyto organizace hrají klíčovou roli v profesionalizaci koučování tím, že zajišťují dodržování standardů kvality a poskytují různé vzdělávací a rozvojové programy pro kouče.

Zde jsou některé z nejznámějších:

INTERNATIONAL COACH FEDERATION (ICF)

Jedna z nejuznávanějších a největších mezinárodních organizací v oblasti koučování. ICF poskytuje akreditaci koučovacím programům, certifikace pro kouče a zasazuje se o dodržování vysokých etických standardů ve světě koučování. ICF je považována za jednu z nejprestižnějších koučovacích organizací na světě a je často vnímána jako zlatý standard v oboru. ICF je známá tím, že nabízí rigorózní akreditaci vzdělávacích programů a certifikační procesy, které jsou uznávané globálně. Toto vede k vysoké úrovni důvěryhodnosti a uznání jejích členů v oboru koučování. Certifikace jako Associate Certified Coach (ACC), Professional Certified Coach(PCC)Master Certified Coach (MCC) jsou široce respektované a hledané jak mezi klienty, tak v korporátním světě.

ICF nabízí tři úrovně certifikací:

Associate Certified Coach (ACC)

Minimálně 60 hodin vzdělávání v koučování.

100+ hodin koučovací praxe.

Absolvování ICF Coach Knowledge Assessment (CKA) testu.

Professional Certified Coach (PCC)

Minimálně 125 hodin vzdělávání v koučování.

500+ hodin koučovací praxe.

Absolvování CKA testu.

Master Certified Coach (MCC)

Minimálně 200 hodin vzdělávání v koučování.

2500+ hodin koučovací praxe.

Absolvování CKA testu.

Vzdělávací programy musí být akreditovány ICF (ACTP, ACSTH nebo CCE), aby byly uznány pro účely certifikace.

EUROPEAN MENTORING AND COACHING COUNCIL (EMCC)

EMCC se zaměřuje na podporu dobré praxe v koučování a mentoringu v Evropě. Poskytují vlastní akreditace pro koučovací programy a certifikace pro kouče. Poskytuje unikátní akreditaci EIA, která podporuje kouče a mentory ve vývoji jejich dovedností podle evropských standardů. EMCC klade důraz na etiku, kontinuální profesní rozvoj a výzkum.

EIA akreditace má tyto úrovně:

Foundation

Základní dovednosti a znalosti v koučování nebo mentoringu.

Minimálně 60 hodin vzdělávání.

100 hodin praxe.

Practitioner

Pokročilé dovednosti a znalosti.

Minimálně 130 hodin vzdělávání.

150 hodin praxe.

Senior Practitioner

Vysoká úroveň zručností a zkušeností.

Minimálně 150 hodin vzdělávání.

250 hodin praxe.

Master Practitioner

Mistrovská úroveň koučování.

Dlouhodobá praxe a výrazný přínos k oboru.

EMCC také vyžaduje pravidelné přehodnocení a doklad o neustálém profesním rozvoji.

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF COACHING (IAC)

IAC se snaží rozvíjet umění, vědu a praxi koučování tím, že definuje profesionální standardy a poskytuje certifikaci pro kouče, která je nezávislá na konkrétním vzdělávacím programu. IAC se liší od ostatních organizací tím, že nevyžaduje specifický vzdělávací program pro získání certifikace. Místo toho se soustředí na demonstraci koučovacích dovedností přímo v praxi. To přitahuje kouče, kteří preferují flexibilnější přístup k certifikaci a hodnotí unikátní metody a osobní styl koučování.

IAC nabízí dva hlavní certifikáty:

Certified Masteries Coach

Uchazeči musí prokázat zvládnutí 9 koučovacích mistrovství, které IAC definuje.

Není stanoven přesný počet hodin vzdělávání, kladný důraz je na demonstraci dovedností.

Certified Coach

Pro začínající kouče, kteří prokázali základní dovednosti.

IAC se zaměřuje více na kvalitu a efektivitu koučovacího výkonu než na počet vzdělávacích hodin.

ASSOCIATION FOR COACHING (AC)

AC je globální organizace zaměřená na podporu a posílení profesního koučování na celém světě. Nabízí členství, akreditace a širokou škálu zdrojů pro své členy. AC je uznávána za své přísné akreditační procesy a široký rozsah zdrojů a podpory pro své členy. Nabízí certifikace, které zdůrazňují etickou praxi a kontinuální profesní rozvoj. AC je oblíbená mezi kouči, kteří chtějí zlepšit své dovednosti a zvýšit svou profesionalitu.

AC nabízí několik úrovní členství a certifikací, včetně:

Accredited Coach

Vzdělávání musí zahrnovat specifické kurzy a workshopy.

Vyžaduje se doložení praxe a průběžné profesní rozvoje.

Senior Accredited Coach

Pro zkušenější kouče s rozsáhlou praxí a příspěvky k oboru.

CENTER FOR CREDENTIALING & EDUCATION (CCE)

CCE nabízí certifikaci Board Certified Coach (BCC), která je určena pro kouče, kteří splňují specifické vzdělávací a praxi založené požadavky.

CCE nabízí certifikaci Board Certified Coach (BCC)

  • Minimálně bakalářský titul.
  • 30–60 hodin vzdělávání v koučování závislé na úrovni předchozího vzdělání.
  • 30 hodin zkušeností v koučování.
  • Absolvování zkoušky.

Všechny tyto organizace nejen, že poskytují cenné zdroje pro kouče, ale také pomáhají zvyšovat důvěryhodnost profesního koučování tím, že zajišťují, že kouči mají relevantní vzdělání, praxi a dodržují etické normy. Tyto organizace jsou také zásadní pro udržení standardů kvality a etiky v praxi koučování, což je zvláště důležité v oboru, kde “kouč” není chráněný titul a kde si kouč může říkat prakticky kdokoliv.

Pokud se vám ze všeho ještě nemotá hlava, pojďme se podívat na halvní důvody, jak vybírat kouče nebo koučovací školu, protože výběr koučovací školy nebo konkrétního kouče je důležitý krok, který by měl být založen na pečlivém zvážení vašich specifických potřeb a cílů.

Jaké jsou klíčové kroky a faktory, které byste měli zvážit při výběru koučovací školy a následně i kouče?

Koučovací škola

Zkontrolujte, zda má škola akreditaci od respektovaných koučovacích organizací, jako jsou ICF (International Coach Federation), EMCC (European Mentoring and Coaching Council) nebo jiné mezinárodní asociace. Akreditace znamená, že škola splňuje určité standardy vzdělávání a etiky. Podívejte se na to, jaké kurzy a programy škola nabízí. Zajímejte se o obsah kurzu, jaké dovednosti a metody jsou vyučovány, a zda jsou zaměřené na oblasti, které vás zajímají. Informujte se o lektorech, kteří ve škole vyučují. Mají relevantní zkušenosti a certifikace? Jaké mají praktické zkušenosti v oblasti koučování? Přečtěte si recenze studentů, kteří školu absolvovali, a zjistěte jejich názory na kvalitu výuky, učební prostředí a celkovou spokojenost s programem. Zvažte, zda preferujete studium na dálku, online, nebo osobně. Některé školy nabízejí flexibilní možnosti, které mohou lépe vyhovovat vašemu životnímu stylu a pracovním závazkům.

Kouč

Vyberte kouče, který se specializuje na oblasti, které vás zajímají, ať už jde o kariérní rozvoj, osobní rozvoj, leadership, podnikání atd. Zjistěte, jaké má kouč zkušenosti a zda je certifikován nějakou uznávanou koučovací organizací. Certifikace není vždy nutná, ale může být známkou profesionalismu a odbornosti. Já mám své certifikace například tady. Diskutujte s potenciálním koučem o jeho metodách a přístupech ke koučování. Je důležité, aby jeho metody a styl komunikace byly kompatibilní s vašimi potřebami a preferencemi. Velmi důležitým faktorem je osobní chemie mezi vámi a koučem. Zvážte, zda se cítíte pohodlně a otevřeně mluvit s daným koučem, což je zásadní pro efektivní koučovací vztah. A nakonec, mnoho koučů nabízí první konzultaci zdarma nebo za zvýhodněnou cenu. Využijte tuto možnost k posouzení, zda je kouč vhodný pro vaše potřeby. Ozvěte se mi tady

 

Na závěr je potřeba dodat, že profesní organizace a akreditace jsou sice důležité, ale neméně důležitá je „chemie“ a zkušenosti kouče jako takové. Pozor, i velmi drahý kouč může být koučem mizerným a naopak. Zkuste si hodinku zdarma, kterou nabízejí téměř všichni a dejte na svou intuici. Ať vám to „koučí“!