Klíčové rozhodnutí pro rozvoj: Volba mezi interním a externím koučinkem

Je lepší přivést na firemní palubu interního kouče, co zná každé zákoutí, i ve firmě žijící strašidla nebo se obrátit na kouče externího, který přichází s novým pohledem z dalekého přístavu? 

Pokud si přejete mít úspěšnou firmu, koučování bude jednou i na vašem námořním menu. Je jen otázka, zdali to bude Černá perla, Titanic nebo Regent Seven Seas Cruises®. Protože, někdy je moře klidné a jindy se zdá, že každá vlna může vaši firmu převrátit. V takových chvílích je kouč jako maják nebo zkušený kapitán, který pomůže najít správný směr. Pokud chcete, aby váš  tým vesloval v rytmu a firma objevovala nové možnosti, koučování může být klíčem k úspěchu.

Ve světě, kde se firmy snaží navigovat v neustále se měnících podmínkách, je koučování stále více uznávané jako klíčový nástroj pro rozvoj zaměstnanců, zlepšení týmové spolupráce a celkové zvýšení produktivity.

Podívejte se blíže na odlišné přístupy dvou koučů, a posviťte si na hlavní výhody a nevýhody interního a externího koučování.

Jana, INTERNÍ KOUČ, v jedné střední firmě, má nezpochybnitelnou výhodu v hlubokém porozumění firemní kulturya hodnot, což jí umožňuje sladit koučovací programy s konkrétními potřebami zaměstnanců. Pluje na zaoceánské lodi a sice zná každý kout lodi, na které pluje, ale někdy jí mohou chybět zkušenosti a rozvoj externího kouče, který se setkává s mnoha rozdílnými lidmi i firmami. Nicméně, její přítomnost uvnitř organizace zajišťuje vysokou dostupnost a možnost okamžitě reagovat na vzniklé potřeby. Pravdou je, že pro Janu může být obtížné zachovat objektivitu kvůli její blízkosti k vedení a interní politice. Zaměstnanci také mohou mít obavy sdílet s Janou citlivé informace, obávajíce se možných pracovních důsledků, které by mohly vyústit pádem z lodi.

Na druhé straně David, EXTERNÍ KOUČ, přináší do firem, s nimiž spolupracuje, svěží vítr objektivity a nezaujatosti. Jeho nezávislý pohled na firmu umožňuje zaměstnancům otevřeněji sdílet své myšlenky a obavy, vědomi si vyšší úrovně důvěrnosti, kterou externí koučink nabízí. Davidova specializace a zkušenosti z různých odvětví mohou firmě přinést nové nápady a řešení, které by interní kouč možná neposkytl. Jeho přístup může být ale omezen na specifické cíle a projekty a méně se tím může zaměřovat na dlouhodobý osobní rozvoj zaměstnanců.

Jana i David mají společné cíle. Koučink a oblast HR se stále více prolíná, organizace začínají rozpoznávatklíčovou roli koučinku ve vývoji talentů, zvyšování angažovanosti zaměstnanců a podpoře výkonnosti celých firem. Jaké jsou tedy klíčové rozdíly a aspekty interního a externího koučování?

Koučink je silný nástroj profesního i osobního rozvoje, nabízející zaměstnancům personalizované vedení, které jim pomůže dosáhnout jejich kariérních cílů, zlepšit výkon a navigovat ve firemní kariéře.  Oddělení HR může využít sílu koučování k podpoře a růstu zaměstnanců a udržení si špičkových talentů.

Představte si, že ve vaší firmě působí kouč, který zjistí, že tři jeho klienti mají ambice na povýšení, zlepšení finančního ohodnocení nebo chtějí dočasně pracovat na částečný úvazek. Tyto zaměstnance však místo toho, aby se o svých přáních otevřeně bavili s oddělením HR a hledali společně řešení, zastihuje strach z možné negativní reakce a dokonce uvažují o odchodu z firmy. V této situaci může kouč sehrát klíčovou roli, když vstoupí do hry s citlivostí a důvěrností, aby těmto lidem pomohl najít cestu, jak své obavy překonat a směřovat je k pozitivnímu řešení.

Koučink přispívá k vyšší angažovanosti a spokojenosti v práci tím, že řeší individuální potřeby, motivace a obavy zaměstnanců. Pokud HR integruje koučink do svých strategií spokojenosti zaměstnanců a jejich dalšího rozvoje, může tím velkou mírou pomoci vytvořit motivující, a hlavně naplňující pracovní prostředí. Koučink může lidem najít v jejich práci smysl.

Pokud firma prochází organizačními změnami, může koučink pomoci zaměstnancům přizpůsobit se novým rolím, odpovědnostem a novým pracovním postupům.  Tím se dále rozšíří koučovací kultura, ekosystém v celé společnosti.

Koučink je neméně skvělou a efektivní metodou pro řešení problémů s výkonem a v rámci mezilidských konfliktů. Skrze důvěrné, individuální sezení může kouč pomoci zaměstnancům prozkoumat základní problémy, vyvinout nové strategie a zlepšit vztahy jak na pracovišti, tak mimo něj. Koučink může také pomoci novým zaměstnancům v rychlejší adaptaci.

Koučování v České republice prochází fází růstu, kdy se stále více firem i jednotlivců začíná otevírat jeho výhodám. Povědomí o koučování jako o nástroji osobního a profesního rozvoje se zvyšuje, ale stále není na úrovni zahraničí. V mnoha zemích, zejména v USA a západní Evropě, je koučování vnímáno jako zavedená a uznávaná praxe. Trhy jsou všeobecně často charakterizovány vyšší zralostí a rozmanitostí nabízených koučinkových služeb. V některých zemích existují pokročilé snahy o standardizaci a regulaci koučování, včetně mezinárodně uznávaných certifikačních orgánů, jako je International Coach Federation (ICF). Zahraniční trh často reflektuje globální trendy v koučování, včetně využití technologií pro online koučování a inovativních přístupů zaměřených na specifické oblasti.

Nebojte se vstoupit do nových vod. Věřím, že koučování je skvělou investicí do budoucnosti každé firmy a do lidí, kteří za jejím úspěchem stojí. 

Tak co, připraveni vyplout? Pokud si stále nejste jisti, napište mi na monika@mksochorova.com. Připravím pro vás ukázkový workshop nebo navrhnu program na míru.