Koučování ve vzdělávání: Co říkají pedagogové?

Co přináší principy koučování učitelům a jejich žákům? V srdci Evropy, ve městě s bohatou tradicí a moderní dynamikou, se rodí revoluce ve vzdělávání — koučování. Tato inovativní metoda nejen transformuje způsob vedení studentů, ale mění i samotnou podstatu výuky. Koučování přináší svěží vítr do školství, což potvrzují i pedagogové, kteří se účastnili mého koučovacího kurzu .

Eva Trnečková, pedagožka ze Střední průmyslové školy v Karviné, sdílí své pozitivní zkušenosti s koučováním:

Určitě bych ocenila kouče na škole. Pro nás, učitele. Myslím, že je důležité, aby byl učitel v pohodě a samozřejmě je perfektní znát koučovací principy, abychom dokázali své žáky popostrčit tam, kam je “jejich srdce táhne”.

Díky koučování jim neříkám co mají dělat, oni si na to přijdou sami. Naučila jsem se aktivně naslouchat, co mi studenti nebo kolegové říkají, ale také vhodně klást otázky. Díky individuálními přístupu, vnímání, co student říká a jak odpovídá na vhodně zvolené otázky, jsem zaznamenala lepší spolupráci se svými studenty. Domnívám se, že tento nástroj může vést k lepší schopnosti vyřešit konflikty, které mohou ve větším kolektivu vznikat.” 

Tato proměna obohatila nejen školní prostředí, ale ovlivnila i rodinný život pedagogů.

V prosinci letošního roku jsme v hotelu The Mozart Prague slavnostně zakončili koučovací kurz Cesta, který navazuje na úspěšný kurz Základy koučování. Tyto výjimečné kurzy nejsou jen odborným rozvojem, ale také posilují vztahy pedagogů ve školním kolektivu.

Foto se souhlasem: Moniky Kukol Sochorove a Petra Svobody

Koučink Jako Podpora V Obtížných Situacích

Studenti mnohdy čelí výzvám, které mohou negativně ovlivnit jejich psychické zdraví a pracovní výkony. Pedagog Petr z Českého vysokého učení technického v Praze říká: “Koučink mi pomáhá při řešení situací, kdy jsou studenti velmi vystresovaní, mají psychické problémy, nedůvěřují si a degradují svou kvalitní práci. Teď, když znám základy koučování, mohu efektivněji pomáhat studentům při řešení jejich obtíží (otázky Srdce, Hlavy, Kroků) a nebo si s nimi i lépe popovídat. Koučink mě naučil lépe naslouchat a klást otázky tak, abych jim mohl být blíž.”

Koučování se tak stává klíčovým prvkem nejen ve výuce, ale i v podpoře studentů v jejich osobním růstu a překonávání překážek. Přináší nejen nový pohled na výuku, ale poskytuje učitelům i studentům nástroje pro aktivní naslouchání a řešení obtížných situací.

Výše zmíněné příběhy ilustrují, jak koučování formuje novou realitu ve vzdělávání a otevírá cestu k efektivnějšímu vedení a podpoře studentů. Je to jízda plná objevů, smíchu a užitečných dovedností, která mění nejen profesní, ale i osobní životy všech zúčastněných. Přidejte se k tisícům spokojených učitelů a žáků po celém světě!

 

Foto se souhlasem: Monika Kukol Sochorova a Petra Jennings