Jak se žije českým učitelům?

EDIT: Získala jsem 100 odpovědí a budu anketu aktualizovat.

Čím více bude spokojených a sebevědomých učitelů, tím spokojenější a sebevědomější budo naše děti. Nepotřebujeme učitele s 20letou praxí a s nulovou motivací děti respektovat a podporovat.

Potřebujeme učitele, kteří i přes svou dlouholetou praxi budou svou práci milovat stejně jako před 20 lety.

 

Abych se mohla hlouběji zamyslet nad tématy osobního i profesního růstu učitelů pro pilot kurz koučinkových dovedností do škol, byla jsem zvědavá, co českému učiteli chybí, jak to má s motivací a také s možnou (ne)spokojeností v rámci jeho profese. V únoru 2023 jsem spustila anketu „Nezapomínáme na učitele?”. Anketu, která mi měla pomoci s uchopením tématu a hlubším vhledem do učitelského prostřed

Věřím, že ke spokojenosti učitelů nepotřebujeme mnohostránkové návody MŠMT a přetitulovanou a odborně napsanou revizi rámcových vzdělávacích programů, ale zdravý přístup k sobě samým a druhým. Stejně jako k našim dětem. Jakákoliv vnější motivace není ke změně dostačující. Změna musí nastat uvnitř. A o to usiluji.

Chtěla bych, aby naše děti učili lidé, kteří jsou přirozenými autoritami. Přála bych si, aby učiteli uměli držet s dětmi krok a chápali je. K tomu jim mnohokrát postačí pouze změna úhlu pohledu nebo jinak formulovaná otázka.

 

Z odpovědí lze vyčíst, že… více už v samotné příloze níže.

Analyza_anketa_ucitel_2023_final