Pracovní list — Automatické negativní myšlenky

90 % našich myšlenek se opakuje a mnoho z našich myšlenek je automatických (ANTs – Automatic Negative Thoughts). Jsou to myšlenky, které se nám v hlavě objeví jako reakce na nějaký spouštěč. Naplňují nás například úzkostí, pocitem viny a dalšími negativními emocemi. A pokud něco opakujete dostatečně často, například negativní myšlenky, vytvoříte si v mozku nervovou dráhu, která, čím víc je používána, tím silnější spojení vytváří a je těžké se zlozvyku zbavit…jaké myšlenky se opakují vám? Jaké MYŠLENKY byste chtěli mít? 

Více v článku pro Ženy s.r.o. TADY

===

Píšu pro #zenysro