Nevěřte všemu, co si myslíte. Myšlenky mají totiž velkou moc.

Průměrný člověk má asi 48 myšlenek za minutu. To je celkem 70 000 myšlenek za den, až 80 % myšlenek je negativních a 90 % všech myšlenek se opakuje. 

Lidský mozek je naprogramován na bezpečí a ochranu tak, aby identifikoval hrozby a negativní věci v našem okolí a udržel nás v bezpečí a naživu. Reakce, které sahají až k samým počátkům lidstva, kdy jsme museli v divočině bojovat o přežití. 

Když nahlédneme do současnosti, Fred Luskin (autor knihy Forgive for Good: A Proven Prescription for Health and Happiness) tento „automat“ přirovnává k místnosti s 10 lidmi. 9 z nich drží v rukou něco dobrého a 10. člověk na vás míří zbraní. Zcela jistě budete přehlížet těch 9 dobrých věcí a soustředit se jen na tu 1 negativní. Možná si říkáte, že toto je trošku vyhrocený příklad, ale v principu to tak funguje. 

Pozitivní myšlení vyžaduje zvýšené úsilí 

Mnoho z našich myšlenek je automatických (ANTs – Automatic Negative Thoughts). Jsou to myšlenky, které se nám v hlavě objeví jako reakce na nějaký spouštěč. Naplňují nás například úzkostí, pocitem viny a dalšími negativními emocemi. A pokud něco opakujete dostatečně často, například negativní myšlenky, vytvoříte si v mozku nervovou dráhu, která čím více je používána, tím silnější spojení vytváří a je těžké se zlozvyku zbavit. 

“Lžíce dehtu může zkazit sud medu, ale lžíce medu neudělá nic se sudem dehtu.” – ruské přísloví, které poukazuje na sílu negativní kontaminace. 

Automatické negativní myšlení vám přinese: 

  • Nepříjemné pocity jako smutek, frustraci nebo zlost
  • Více automatického negativního myšlení (90 % myšlenek se opakuje)
  • Zkreslení situací (nevěřte všemu, co si myslíte)
  • Povede ke zhoršení duševní pohody.

Foto: se souhlasem Moniky Kukoľ Sochorové, foto by Martin Kukoľ

Jak z toho ven? 

1. Svět není černobílý. Zaměřte se na slova \”vždy\”, \”nikdy\” a \”každý\” a zkuste je eliminovat. Typické může být „Nikdy nezhubnu“ nebo „To se nikdy nenaučím“. 

2. Zaměřte se na to pozitivní. Jak někdo kdysi řekl: “Můžeme si stěžovat, že keře růže mají trny. Anebo se radovat, že trny mají květ růže.” 

3. Křišťálová koule vám nepoví, co se stane. Zkuste jít příště do „akce“ s tím, že se to povede.Prostě si ráno řeknete, že „dnes budu mít prima den“. 

4. Čtení myšlenek stále zůstává pouhou filmovou fantazií. Nepředkládejte, ptejte se. Zde vám nepomohou ani novinky na poli umělé inteligence. 

5. Musím a měl bych. Dvě slova, které můžete v klidu ze svého slovníku vymazat. Nahraďte je slovem chci nebo potřebuji. 

6. Nálepkování. Neoznačujte se slovy jako hloupý, líný nebo neschopný. Takové myšlení povede jen k sebenaplňujícímu se proroctví aneb na co myslíme, to se také stane. 

Až vás zase přepadnou automatické negativní myšlenky, zkuste se zamyslet:

  • Existují objektivní důkazy? 
  • Mohu nad tím přemýšlet i jinak? 
  • Nejsem předpojatá/ý?
  • Jak s tím mohu naložit příště?
  • Jak mě tato myšlenka obohacuje?
  • Co mi to přináší do života?

Myslete na věci, které milujete a které máte. Pouze vy můžete změnit, na co se soustředíte a čemu věnujete pozornost. Váš život, vaše volba a pamatujte, že náš mozek je nastaven na negativní myšlení a 90 % všech myšlenek se opakuje. Proč si tedy nezačít opakovat jen ty příjemné? 

Zdroje: 

1.     How many thoughts do we have per minute?, 2020 https://www.reference.com/science-technology/many-thoughts-per-minute-cb7fcf22ebbf8466

2.     Breaking the habit of thinking negatively, O. Scheybani, 2013 http://www.omidscheybani.com/thepositude/2013/12/24/pvl1wye038ihlgm77flgo24cbj44l4

3.     Got inner peace? 5 ways to get it now. C. Comaford, 2012 https://www.forbes.com/sites/christinecomaford/2012/04/04/got-inner-peace-5-ways-to-get-it-now/?sh=29e6b6c06672

4.     https://www.positiveintelligence.com/science/

5.     Automatic negative thoughts: how to identify and fix them. A. Roncero, 2018 https://www.betterup.com/blog/automatic-thoughts