Koučovací kurzy a workshopy 

Zjisti, o čem je koučování a přidej se k nám!

KOUČUJ ČLOVĚKA, NE JEHO PROBLÉM

Učíš? Tak asi hledáš způsob, jak lépe pomoci svým studentům. Když se tvým studentům nedaří, tak konverzace často sklouzne k řešením problémů.                 Tím bohužel riskuješ, že přehlédneš širší kontext — rozvoj schopností, sebepojetí a způsob myšlení studenta. 

Zaměření na problémy = dočasná řešení, žák se pravděpodobně ocitne zanedlouho ve stejné situaci znovu, což je demotivující, nemyslíš? 

Koučování žáků = podpora celého člověka. Žák se cítí zodpovědný za svůj vlastní rozvoj a změny. A baví ho to. 

Co se na workshopu naučíš?

  • Koučovací techniky, které vedou k lepší motivaci tvých žáků
  • Pokládat žákům správné otázky
  • Motivovat žáky k větší zodpovědnosti za jejich úspěchy
  • Nepřehlížet hlubší příčiny problémů žáků 

NAVÍC můžeš diskutovat s pedagogy, kteří řeší stejné problémy, vše pod citlivým dohledem koučky. 

Přidej se k nám a objev, jak můžeš udělat první krok k lepšímu zítřku pro sebe i své žáky. 

ONLINE | 60 minut | ZDARMA 850Kč | JIŽ PROBĚHLO | 19:00 hodin

NAUČ SE NASLOUCHAT

 

Nauč se efektivní techniky naslouchání a zkroť své vlastní já. Všichni máme dvě uši, ale nikdo nás je neučí používat. Ani rodiče, ani škola, ani práce. A přitom je to tak jednoduché a efektivní! Co ti přinese umění naslouchat?

Hlubší mezilidské vztahy: Naslouchání s empatií a porozuměním podporuje vytváření silnějších a smysluplnějších vztahů. Když lidé pocítí, že jsou opravdu slyšeni, cítí se více spojeni a důvěřují si. Tato dovednost pomáhá vybudovat prostředí, kde se lidé cítí prostě dobře.

Lepší rozhodování a řešení problémů: Skutečné naslouchání zahrnuje otevřenost novým nápadům a perspektivám, což může výrazně obohatit proces rozhodování a hledání řešení. Když nasloucháme, získáváme komplexnější porozumění situacím a problémům, což nám umožňuje přijímat informovanější a vyváženější rozhodnutí. Tato dovednost je obzvláště cenná v profesním prostředí, kde spolupráce a týmová práce jsou klíčové pro úspěch.

Nasloucháš nebo posloucháš?

Udělej první krok a přidej se k nám!

 

ONLINE | 60 minut | ZDARMA 850Kč | 8. červen 2024 | 10:00 hodin

PŘEDEJ JIM ZODPOVĚDNOST

Nauč se předat zodpovědnost svým dětem nebo žákům. Je jednoduché radit a říkat, co a jak dělat, jak se zachovat. Co je ale mnohem efektivnější? Nechat rozhodnutí na druhých! A kam to povede?

Rozvoj důvěry a týmové práce: Když předáváme zodpovědnost, učíme se důvěřovat schopnostem a rozhodování ostatních. Tento proces nejenže posiluje mezilidské vztahy a buduje vzájemnou důvěru.

Podpora růstu a rozvoje: Předáním zodpovědnosti dáváme ostatním příležitost rozvíjet jejich dovednosti, získávat nové zkušenosti a růst jak profesionálně, tak osobně. To vede k větší angažovanosti a motivaci. 

Kdy jim předáš zodpovědnost ty?

Těším se na tebe!

 

ONLINE | 60 minut | ZDARMA 850Kč | 11. září 2024 | 18:00 hodin