Křižovatka kariéry aneb když žena řekne dost

V posledních měsících se zdá, že pracovní trh prochází tichou, ale významnou transformací. Stále více schopných žen           (a mužů) se rozhoduje opustit své zaměstnání bez alternativy. Udělají krok do neznáma. Do nejistoty. Nejde o rozhodnutí učiněné ve spěchu nebo bez hlubokého zamyšlení. Tyto odvážné kroky jsou důsledkem pečlivého zvažování a silného odhodlání. Co stojí za tímto trendem? A co to znamená pro každého z nás v naší profesní dráze?

Osobně znám 8 žen, které se rozhodly opustit své zaměstnání bez zajištěné náhrady. Tento krok nebyl spontánní ani lehkomyslný. Byl to výsledek zvažování a odhodlání. ☝️

➡️ Ve všech případech byl důvodem odchodu toxické chování nadřízených – šéfů, majitelů, manažerů. Tyto ženy jsou velice schopné. Nyní si hledají a většina již našla pracovní prostředí, které (zatím) respektuje jejich hodnoty, znalosti a dovednosti.

📈 Příčiny, proč lidé opouštějí své pozice, jsou různorodé, avšak několik klíčových trendů vyčnívá:

 1. Toxické pracovní prostředí: Nezdravé pracovní kultury, kde převládá šikana, nedostatek podpory a nerespektování osobních hranic.
 2. Nedostatek uznání: Pocit, že jejich práce a úsilí nejsou řádně oceněné nebo viděné.
 3. Nedostatek růstu a rozvoje: Omezené příležitosti pro profesní růst nebo osobní rozvoj.
 4. Nesoulad s hodnotami: Pracovní místa, která neodrážejí osobní hodnoty a etiku jedince.
 5. Vyhoření: Extrémní pracovní tlak a stres vedoucí k fyzickému a psychickému vyčerpání.

💡Pokud přemýšlíš o své spokojenosti v práci, zde je jednoduché cvičení, které ti může pomoci:

Ohodnoť svou úroveň spokojenosti v každé z následujících oblastí na škále 1–10:

 1. pracovní náplň
 2. pracovní prostředí
 3. vztahy s kolegy
 4. vztahy s nadřízeným(i)
 5. work-life balance
 6. uznání
 7. finanční odměna
 8. …napadá tě jěště něco? Doplň si. 

Vyhodnocení:

 • Pokud jsou tvé odpovědi převážně nad 7, jsi na dobré cestě ke spokojenosti.
 • Skóre mezi 4 a 6 signalizují možné oblasti, které vyžadují pozornost, zamyšlení a pravděpodobně i změnu.
 • Pokud je většina tvých odpovědí 3 a méně, to poukazuje na vážné problémy, které mohou vyžadovat hlubkoké zamyšlení a stoprocentní změnu.

☝️ Pokud jsi na vážkách a nevíš, zda práci měnit nebo v ní zůstat, odpověz si na tyto otázky:

 

 1. „Co ztratím, když odejdu?“
 2. „Co získám, když odejdu?“
 3. „Co ztratím, když zůstanu?“
 4. „Co získám, když zůstanu?“

Práce by měla být zdrojem uspokojení, růstu a příležitostí pro rozvoj. Jestliže zjistíš, že tvé současné pracovní prostředí tvůj profesní i osobní růst spíše omezuje, možná nastal čas na změnu. Příběhy žen, které řekly “Už dost!” a odvážily se krok do neznáma, nás učí o síle sebereflexe a odvahy jít za tím, co skutečně chceme a ve svém životě potřebujeme.

Každý z nás má právo na práci, která přináší nejen finanční odměnu, ale také pocit plnění a osobního růstu. Nenech se uvěznit v situaci, která ti toto právo odepírá.

Jen ty jsi tvůrcem svého osudu.