Tělo prozraví více než slova

Nedávno jsem se ocitla na zajímavé schůzce, kde jeden účastník používal zvláštní gesto – neustále ukazoval prstem na ostatní. Zajímavé na tom bylo, že tímto gestem označoval pouze muže, ženy nechal stranouI když jsem ženou a nebylo na mě ukazováno, byla to pro mě velice nepříjemná situace a zároveň dosti výmluvná. Tato situace mě natolik zaujala, že jsem se rozhodla sepsat tento článek, protože řeč těla má opravdu velký vliv na naši komunikaci, což si mnozí z nás neuvědomují.

 

Řeč těla je fyzickým vyjádřením myšlenek a emocí. - T. Kila

Je důležité si uvědomit, že naše tělo komunikuje mnohem hlasitěji než slova, která vyslovujeme. Bez ohledu na to, zda chceme vyjádřit lásku, zlobu nebo lhostejnost, naše tělo odhaluje naše myšlenky, nálady a postoje. Vaše tělo nepřímo a někdy i přímo sděluje pozorovatelům, co se uvnitř vás skutečně děje.

Pojďme si nejprve říci, 

co znamená komunikace a z čeho se skládá:

Verbální komunikace zahrnuje slova, která používáme v psaných textech, e‑mailech nebo zprávách. Na tuto formou komunikace si lidé často všímají a používají například emotikony, aby vyjádřili své emoce. Důležitá je srozumitelnost textu.

Paraverbální komunikace, spojená s hlasovým projevem se používá při telefonování a v osobním hovoru. Zahrnuje tón hlasu, intonaci, sílu a výšku hlasu, rychlost řeči a další faktory. Správné použití této složky je klíčem k efektivní komunikaci.

Neverbální komunikace je komplexní a zahrnuje mnoho prvků, jako mimika, gesta, pohledy, vzdálenost mezi lidmi, rychlost pohybu, vzhled a mnoho dalšího. Tato forma komunikace nám může mnohé prozradit, dokonce i tehdy, když nemluvíme.

V osobním rozhovoru využíváme všechny tři složky komunikace současně. Ideální situace nastává, když jsou tyto složky v souladu.

Věděli jste, že neverbální komunikace je zastoupena téměř z 90 % veškeré komunikace? To znamená, že lidé si možná nezapamatují, co jste řekli, ale jistě si zapamatují, jak se při tom cítili. 

5 klíčových faktorů pro efektivní komunikaci

 

Prvním je dbát na tón hlasu, protože naše tělo vysílá nízkofrekvenční zvuky, které ovlivňují, jak jsme vnímáni. Nižší, bohatší tóny jsou příjemnější než vysoké. I já, když nahrávám video nebo jdu na workshop, snažím se svůj hlas posadit o kousek níže tak, aby byl lidem příjemnější.  

Druhým bodem je úsměv s cílem, protože úsměv ovlivňuje, jak jsme vnímáni, ale příliš častý úsměv může vést k nesprávným dojmům. Když mě sem tam fotí manžel, abych měla fotky k sebepropagaci, umím rozpoznat, kdy se směji upřímně a kdy je úsměv „vynucen“. 

Třetím faktorem je zaujímání silné pozice, což má okamžitý vliv na naši chemii těla a na vnímání ostatními. Výzkum Dr. Cuddy, kdy říká, že řeč těla ovlivňuje nejen to, jak nás vidí ostatní, ale také to, jak vidíme sami sebe. Výzkum ukázal, že změna řeči těla může skutečně změnit to, jak se sami cítíme. 

Čtvrtý bod zdůrazňuje důležitost očního kontaktu, ale upozorňuje na to, že přílišné množství může být nevhodné. Když na vás někdo „civí“, ucítíte to, i když jste k člověku zády. 

A konečně, pátým faktorem je používání rukou při mluvení, protože různé gesta a pohyby rukou pomáhají efektivněji sdělovat a udržet pozornost posluchačů. Tato znalost vám může pomoci získat větší úspěch v různých situacích, včetně pracovního prostředí. Určité části našeho mozku a těla mají význačnou úlohu v tom, jak vnímáme a používáme gesta během mluvení. Tato gesta nám umožňují lépe porozumět slovům, která slyšíme, a rychleji reagovat. Spolupráce mezi naším tělem a mozkem nám pomáhá efektivněji komunikovat a lépe chápat obsah mluveného slova. Důležitost gest spočívá v tom, že nám poskytují nástroj, který pomáhá jak mluvčím, tak posluchačům lépe porozumět a rychleji reagovat na sdělení, která slyšíme. 

TIP: Vyzkoušejte si jednoduchý experiment – zkuste někomu něco říkat s neutrálním výrazem a bez gestikulace, a pak to samé řekněte s vhodnými gesty a pohyby. Uvidíte rozdíl ve vnímání a interakci.

Studie ukázaly, že neverbální komunikace, tedy to, co prozrazuje naše tělo, má zásadní vliv na naše posluchače. To, jak se díváme, gestikulujeme nebo používáme mimiku, může změnit význam našich slov.

S tímto vědomím můžeme lépe porozumět komunikaci a stát se lepšími komunikátory. Jak komunikovat učím i ve svých kurzech nebo během setkávání s mými klienty. Nezávazná schůzka vám napoví, zda vám na cestě k rozvoji mohu být nápomocná při dalších krůčcích.

 

 

Zdroje:

Forbes

The use of body language in public speaking

Speech-associated gestures

FOTO by https://martinkukol.com/