Koučování jako klíč ke spokojenosti

Dnes už není koučování jen pro sportovní hvězdy… Dokáže nám pomoci nalézt efektivní řešení v našich vztazích, komunikaci, kariéře, byznysu i pro spokojenější život. Koučování se stává součástí našeho profesního či osobního života. Jak funguje, v čem konkrétně je koučovací přístup pro nás tak užitečný a jak silný dopad může mít na náš život? O vlastní zkušenost se s koučkou ICF ČR Monikou Kukoľ Sochorovou podělila Šárka Otavová, HR business partner firmy Mauting s.r.o.

Co tě motivovalo k vyhledání kouče a jaká byla tvá očekávání od procesu koučování?

Důvodem, proč jsem se rozhodla využít koučinku, byla potřeba vyřešit řadu otázek jak z pracovní oblasti, tak i z osobní, které mi bránily v rozvoji a posunu a neumožnovaly dosáhnout lepších výsledků.

Koučink nabízí výhodu objektivního střízlivého a pragmatického pohledu na danou situaci, což může být někdy náročné nalézt mezi rodinnými nebo přátelskými radami.

Přiznám se, že jsem neměla jasnou představu o tom, co od koučinku čekat, nebyla jsem si jistá, jakým způsobem budou řešeny mé otázky a posun nebo jak moc být otevřená ve svých sděleních, ale i přes tento prvotní pocit nejistoty jsem do procesu šla s cílem získat odpovědi na mé problémy a posunout se dál, což se nám také povedlo.

 

Jak bys popsala svou současnou situaci a jakým konkrétním výzvám jsi čelila?

S ohledem na své profesní ambice jsem se rozhodla využít koučinku primárně v pracovní oblasti. Průběh našich sezení se zaměřoval na řešení aktuálních jednotlivých otázek v pracovním prostředí (například komunikace, řízení změn a přístup k nim, pracovní vztahy, lídrovství atd.), ale i strategický karierní posun. Velkým tématem pro mě byl i worklife balance a vědomé oddělování pracovního a osobního života.

Pro mě osobně bylo velmi přínosné, že jsme nezůstali jen u pracovních otázek, ale probírali jsme i aspekty osobního života a sebepoznání. Díky koučinku jsem si osvojila praktické nástroje, které mi umožnili nové pohledy na dané situace a schopnosti nalézat odpovědi a řešení otázek a náročné situace.

Koučování mi také dalo nadhled větší jistotu se pohybovat v různých situacích s větší lehkostí a efektivitou…

Komu bys koučování doporučila a proč?

Koučování je proces, který může pomoci každému, kdo se potýká s určitým problémem a chce se dále posunout v řešení této výzvy. Je potřeba zdůraznit, že koučink není omezen pouze na pracovní oblast, naopak může v oblastech rodinných či partnerských nebo rozvoji sebe sama. Vyřešení daného problému se následně projeví ve všech oblastech života, což má pozitivní dopad na pracovní výkon i mezilidské vztahy. Koučink má za cíl pomoc klientovi v jeho konkrétních oblastech, které považuj za důležité, ať už jsou jakákoliv v najití vlastního řešení problému a rozvoji svého potenciálu.

Na co jsem se nezeptala, ale zdá se ti důležité zmínit? Co bys chtěla vzkázat těm, kteří o koučinku teprve uvažují?

V případě, že o koučinku teprve uvažujete, tak bych vám ráda řekla, že se jedná o velmi hodnotnou investici do sebe sama a svého rozvoje. Koučink vám pomůže zlepšit mezilidské vztahy i vztah k sobě sama, získat jasnost ohledně vašich cílů a snů a překonat překážky, které vás brzdí. V případě, že se aktivně zapojíte a budete se věnovat svému růstu, rozhodně se dostaví výsledky.

 

Celý článek, publikován na HR News 26.4.2023, najdete tady:

Koučování jako klíč k větší efektivitě a spokojenosti v osobním i profesním životě

Firmení koučink Monika Kukoľ Sochorová